Tim Persson

+46 704 065 121

Tim har arbetat på IMAP sedan 2007 och kom då från Görvik Invest där han arbetade som analytiker. Idag arbetar han som ansvarig projektledare för inhemska och internationella transaktioner och har slutfört över 40 transaktioner inom en rad olika branscher.

Tim innehar en civilekonomexamen i företagsekonomi från Högskolan i Halmstad och har även studerat Corporate Finance på Handelshögskolan i Göteborg.