Tim Persson

+46 704 065 121

Tim har över 12 års erfarenhet av företagstransaktioner. Han började jobba på IMAP år 2007 efter jobbat som analytiker på Görvik Invest. Idag arbetar han som ansvarig projektledare för inhemska och internationella transaktioner och har slutfört över 40 transaktioner inom en rad olika branscher.

Tim innehar en civilekonomexamen i företagsekonomi från Högskolan i Halmstad och har även studerat Corporate Finance på Handelshögskolan i Göteborg.