Tim Persson

+46 704 065 121

Tim rekryterades till IMAP 2007 efter att ha jobbat med marknadsanalyser inom området för företagsförvärv och företagsförsäljningar på Görvik Invest.

Tim innehar en civilekonomexamen i företagsekonomi från Högskolan i Halmstad och har även studerat Corporate Finance på Handelshögskolan i Göteborg.