Rådgav vid försäljning av företaget

Transport & Logistik

Freja Transport & Logistics A/S

Transport- och logistikföretag Danmark

Förvärvade 100% av aktierna

ATS Cargo AB

Transport- och logistikföretag Sverige

IMAP rådgiver ATS Cargo vid försäljningen till danska Freja Transport & Logistics

För att säkra fortsatt konkurrenskraft och ytterligare stärka sin position i Norden, har danska Freja-koncernen genom sitt dotterbolag Freja Transport & Logistics AB tecknat ett avtal om att överta ATS Cargo AB i Växjö.

 

ATS Cargo AB är ett välskött företag med sju anställda som baserar sitt arbete på samma grund och värderingar som FREJA. Företaget har sina rötter i Växjö och deras främsta styrkor är de nordiska trafikerna. Omsättningen i ATS Cargo AB uppgick 2009 till 60 miljoner svenska kronor med ett resultat före skatt och avskrivningar på 5 miljoner svenska kronor. Aktiviteterna i ATS Cargo fortlöper oförändrade i samarbete med de övriga Freja-bolagen i Norden. Företaget kommer även att anslutas till Frejas kontinentala trafiksystem.

 

Med uppköpet av ATS Cargo AB har Freja Sverige idag cirka 120 anställda, och en uppskattad omsättning på 800 miljoner svenska kronor för 2010. Med huvudkontor i Skive i Dansmark och danska kontor i Taastrup och Stilling; finska kontor i Helsingfors, Vaasa och Turku; norska kontor i Oslo, Bergen och Stavanger; samt de svenska kontoren i Stockholm, Jönköping. Freja Transport & Logistics A/S har idag cirka 500 anställda totalt sett. Freja-koncernen räknar med att omsätta motsvarande cirka 2,5 miljarder svenska kronor (270 miljoner euro) för 2010.

 

IMAP var säljarnas rådgivare.