Rådgav vid försäljning av företaget

Råvaror, kemikalier & gruvdrift

KB Components AB

Formsprutning i plast Sverige

Förvärvade 100% av aktierna

Plastunion AB

Formsprutning i plast Sverige

IMAP Sverige rådgav Plastunion vid försäljningen till KB Components

Plastunion är Skandinaviens ledande leverantör inom högautomatiserad formsprutning i formverktyg som utvecklas, konstrueras och produceras i egen regi. Kunderna återfinns främst inom kontorsmöbelbranschen men även till viss del inom tillbehör till fordonsindustrin samt byggbranschen. Plastunion har visat på en god och solid intjäningsförmåga under en längre tid och har idag en omsättning om drygt 170 MSEK och 80 anställda.

 

Förvärvet är ett led i KB Components långsiktiga affärsplan där målsättningen är att öka kundvärdet och minska konjunkturkänsligheten genom att skapa en balans mellan lätta fordon, tunga fordon och övrig industri.

 

Genom förvärvet kommer KB Components att erbjuda både nuvarande och nya kunder en helhetslösning avseende utveckling och produktion av tekniskt avancerade plastkomponenter. KB:s anläggning i Litauen erbjuder kostnadseffektiv produktion av arbetskraftsintensiva produkter medan anläggningarna i Örkelljunga, Värnamo och Anderstorp erbjuder högautomatiserad produktion av tekniskt avancerade produkter med inriktning mot lätta fordon, tunga fordon, medicinteknik och övrig tillverkningsindustri. Omsättningen för koncernen kommer efter förvärvet att uppgå till cirka 600 MSEK.

 

”Det har varit en spännande process med ett stort intresse från ett antal aktörer. Detta mycket på grund av Plastunions starka ställning på marknaden samt de konsolideringstrender vi sett i branschen och förmodligen kommer att få se mer av”, säger Bengt Jönsson, IMAP.

 

IMAP var säljarnas rådgivare genom hela transaktionsprocessen.

Experter som arbetade med transaktionen