Rådgav vid försäljning av företaget

Hälso- & sjukvård

Mediplast AB

Tillverkning och distribution av medicintekniska produkter Sweden

Förvärvade 100% av aktierna

ErgoNordic AB

Tillverkning och distribution av medicintekniska produkter Sweden

Mediplast stärker sin närvaro i Stockholm genom att förvärva ErgoNordic

Mediplast fortsätter att expandera och förvärvar samtliga aktier i ErgoNordic AB, ett svenskt bolag beläget i Bromma. Bolaget fokuserar på egna varumärken, framförallt inom Stomi, men har även egna produkter inom Förband och Operation. ErgoNordic AB har även distributionsprodukter där bolagets största agentur är Seca från Tyskland, ett världsledande märke inom vågar och mätutrustning till sjukvården. ErgoNordic AB omsätter cirka 20 MSEK under 2014.

 

- ”Det här är ett led i vår nordiska tillväxtstrategi. Vi vill helt enkelt stärka vår position, dels i Sverige, samtidigt som vi även utökar med ett helt nytt affärsområde Stomi – där vi tror att med vår nordiska filosofi och vår marknadsnärvaro kan ta en betydligt större marknadsandel” säger Fredrik Arp, styrelseordförande i Mediplast AB.

 

-”Vi förvärvade ErgoNordic 1998 och har under alla dessa år byggt upp en mycket bra produktportfölj framför allt för den svenska marknaden” säger Peter Svensson, en av delägarna och VD i ErgoNordic AB. ”För att kunna vidareutveckla denna produktportfölj samt fortsätta vår tillväxt både i Sverige och framförallt utanför Sverige har vi letat efter ett bolag som kan hjälpa oss med denna ambition. Att Mediplast har en nordisk organisation inklusive tydliga tillväxtambitioner, har varit mycket avgörande för oss i vårt val av köpare”.

 

- ”Förvärvet passar mycket bra in i vår vision - att vara ett av de ledande distributionsbolagen i Norden avseende förbrukningsartiklar för sjukvården. Mixen av egna varumärken och distributionsprodukter passar också mycket väl in i Mediplast strukturen. Både Peter Svensson och Ann Kleflund som tillhör de tidigare ägarna, kommer att fortsätta i verksamheten och vi är övertygade att de kommer att tillföra mycket ny kunskap och erfarenhet” säger Lars-Erik Rydell, Mediplasts verkställande direktör.

 

I och med förvärvet ökar Mediplasts omsättning till cirka 470 miljoner SEK och antalet anställda till drygt 125 personer.

 

IMAP var säljarnas rådgivare genom hela processen.

Experter som arbetade med transaktionen