Rådgav vid försäljning av företaget

Byggnadsmaterial & tjänster

Lagans Byggnads AB

Byggkoncern Sweden

Förvärvade utvalda tillgångar av säljarens verksamhet

TN BYGG i Värnamo AB

Byggentreprenad Sweden

TN Bygg ville ingå i en större organisation för att dra nytta av strategiska skalfördelar

TN Bygg är en totalentreprenör baserad i Värnamo som utför ny-, om- och tillbyggnationer av industrier, sjukhus, skolor, idrottsanläggningar i Värnamo med omnejd. Bolaget grundades 1991 och har under närmare 25 års tid byggt upp ett stabilt nätverk bestående av lokala aktörer inom golvläggning, el, luft, VVS och stålkonstruktion. Bolaget har idag 32 anställda.

 

TN Bygg var under processen noga med att de ville finna en partner som var intresserad att bygga vidare på och utveckla TN Bygg på sin hemmamarknad och i regionen. Under processen gav IMAP således ägarna möjlighet till att träffa och diskutera med ett antal aktörer i branschen. Denna process mynnade ut i att bolaget förvärvades av Lagans Byggnads.

 

Det här känns bra inför framtiden, säger Lagan Byggnads ägare Lars Johannesson. Lars berättar att man länge velat ha en plattform att stå på i regionen kring Värnamo, Gnosjö med flera orter norr om Kronoberg.

 

Lagans Byggnads startade i Lagan år 1964 och är ett familjeägt företag. Företaget har kontor i Lagan, Växjö och Karlskrona. Företaget har cirka hundra medarbetare och omsätter ungefär 340 miljoner. Med sin geografiska placering av sina kontor och verksamheter täcker de södra Sverige väl. Företaget utför allt ifrån mindre försäkringsskador till större entreprenader som Vida Arena i Växjö.

 

IMAP var säljarens rådgivare under transaktionsprocessen.