Rådgav vid försäljning av företaget

Företagstjänster

Sdiptech AB

Teknikkoncern Sweden

Förvärvade majoritet av aktierna

Metus d.o.o

Företag inom hissinstallationer Croatia

IMAP rådgav kroatiska Metus vid försäljning till svenska Sdiptech AB

Kroatiska Metus arbetar med installation och underhåll av hissar och rulltrappor.

 

Sdiptech tecknar avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Metus d.o.o. Bolaget kommer att ingå i affärsområdet Technical Services och därmed utöka Sdiptechkoncernens verksamhet inom hiss- och elsektorn på den internationella marknaden. Efter förvärvet kommer Metus nuvarande vd att äga de övriga 30 procenten i bolaget.

 

Metus grundades 2005 och arbetar med installationer, moderniseringar, service, underhåll och reparationer av hissar och rulltrappor. Bolaget är baserat i Kroatien med verksamhet och kunder i bland annat Tyskland, Österrike och Benelux. Majoriteten av intäkterna kommer från den tyska marknaden. Metus möter de högsta tekniska och säkerhetsstandarder som efterfrågas av alla världsledande hissföretag. Förvärvet kommer ge Sdiptech tillgång till en mängd internationella marknader och tillgång till högkvalificerad arbetskraft för stora och komplexa projekt på den svenska marknaden. Bolaget omsätter cirka 90 Mkr med en nettovinst om cirka 11 Mkr.

 


Sdiptech är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

 

IMAP var säljarnas rådgivare genom hela transaktionsprocessen.