Rådgav vid försäljning av företaget

Energi & naturresurser

Sdiptech AB

Teknikkoncern Sverige

Förvärvade majoritet av aktierna

Unipower AB

Produkter och systemlösningar för elkvalitet Sverige

Genom Unipower utvidgar Sdiptech-koncernen sitt erbjudande inom urbana infrastrukturer

 

Unipower utvecklar produkter och systemlösningar för mätning, kommunikation och övervakning av elkvalitet i elkraftnät. Unipower är teknikledande inom området och finns i ca 50 länder runt om i världen. Rörelsen omsatte ca 30 Mkr under 2015.

 

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar: "Med Unipower förstärker vi oss inom området el- och energiförsörjning som är en väsentlig del i samhällskritisk infrastruktur. Med Unipowers system baserade på 'smart grids' och 'big data' kan vi erbjuda våra kunder verksamhetskritiska funktioner för kontinuerlig uppföljning av energiförsörjning."

 

Peter Andersson, VD Unipower AB, kommenterar: "Vi ser med glädje fram emot ett fortsatt arbete i Unipower. Med Sdiptech som partner på vår resa får vi en stark plattform för fortsatt tillväxt i såväl Sverige som internationellt."

 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i

Andreas Anderberg, IMAP, kommenterar: ”Vi är väldigt nöjda med att kunnat bidra till denna affär då bolagen passar synnerligen bra tillsammans. Sdiptechs uttalade fokus mot infrastruktur tillsammans med de produkter och systemlösningar Unipower erbjuder inom elkvalitet gör att de tillsammans kan bearbeta en global marknad. Under processen har det även framkommit att bolagen har liknande kontaktytor hos stora industrikunder vilket gör att framåt kan samarbeten mot dessa industrikunder fördjupas än mer.”

 

IMAP var säljarens rådgivare under transaktionsprocessen.