Rådgav vid köp av företaget

Fordonsindustri

Assystem S.A

Teknikkonsultkoncern France

Förvärvade 100% av aktierna

Engineering Partner Automotive Nordic AB

Ingenjörsbyrå Sweden

Franska Assystem etablerar sig i Sverige genom att förvärva Göteborgsbaserade Engineering Partner

Genom förvärvet skapar Assystem en bas för fortsatt expansion i Sverige samt närhet till framgångsrika svenska fordons- och industriföretag

 

Engineering Partner är en ledande specialist inom ingenjörstjänster till svensk och utländsk utvecklingsintensiv industri. Företaget har ett heltäckande och attraktivt tjänsteutbud inom bland annat utveckling av produkter, system & komponenter, projektledning, testning och tillverkningsstöd.

 

Idag har företaget verksamhet i Göteborg, Trollhättan och Södertälje. Engineering Partner sysselsätter för närvarande 164 ingenjörer och förväntas omsätta cirka 160 miljoner kronor under 2017. Företaget har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt vilket återspeglar de ökade behoven för utvecklingsprojekt inom svensk fordonsindustri, främst inom autonoma och elektriska fordon.

 

Genom Engineering Partners samlade kompetens och breda erfarenhet inom produktutveckling kan företaget erbjuda kompetensförstärkning på plats i deras kunders utvecklingsprojekt eller på Engineering Partners kontor som utvecklingspartner.

 

Genom förvärvet får Assystem Global Product Solutions (GPS) tillgång till den svenska marknaden, en möjlighet att stärka sina kommersiella relationer med globala OEM-företag samt att diversifiera sin kundportfölj, vilket i sin helhet kommer att stärka företagets fordonsdivision.

 

De tidigare ägarna av Engineering Partner; Fredrik Blomberg, Per Saldh and Peter Johansson; kommer alla att fortsätta på sina nuvarande positioner som VD och Key Account-managers och de kommer att arbeta för utvecklingen av Engineering Partner men även för utvecklingen av Assystem GPS i Sverige och Skandinavien.

 

”Vi är mycket glada att nu kunna räkna in Engineering Partner till våra GPS-enheter. Förvärvet har tydliga mål; öka vår internationella närvaro, utöka vårt globala utbud mot fordonsindustrin, förstärka vår förmåga att kunna erbjuda helhetslösningar och även kunna erbjuda våra kunder vidare lösningar genom våra Automotive Engineering Centers”, säger Roch Thaller, Vice President Automotive & Transportation på GPS.

 

Assystem är en internationell koncern som specialiserat sig på teknik. Företaget har funnits i branschen i över 50 år och stödjer sina kunder i utveckling av produkter och hantering av produktinvesteringar under hela produktens livscykel. Assystem sysselsätter över 12 500 personer och omsatte 2016 cirka 956 miljoner euro. Assystem är börsnoterade på Euronext Paris. 

 

IMAP har fungerat som Assystems rådgivare genom hela förvärvsprocessen, från initiala marknads- och företagsanalyser till slutförande av affären.

 

”I våra initiala analyser såg vi tidigt Engineering Partner som ett intressant företag sett till bland annat deras breda erbjudande, marknadsposition och kundbas. Efter en första diskussion med bolaget stärktes vår positiva uppfattning och en rapport presenterades för Assystem som även de såg Engineering Partner som en perfekt bas för sin svenska expansion, förklarar Andreas Anderberg, IMAP. Andreas fortsätter: ”Efter ett antal workshops och diskussioner ansåg båda parter att där fanns en stor affärsnytta, både för bolagen tillsammans men i förlängningen också för deras kunder. Därför är det mycket glädjande att affären nu har kunnat slutföras och vi önskar båda parter stort lycka till”.