Rådgav vid försäljning av företaget

Företagstjänster

BTS Group AB

Tjänsteföretag inom strategiförändringar Sweden

Förvärvade majoritet av aktierna

Coach in a Box Holdings Ltd

Konsultföretag inom ledarskap United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

IMAP rådgav engelska Coach in a Box vid försäljningen till svenska BTS Group AB

Coach in a Box etablerades 2005 för att hjälpa ledare på alla nivåer att förändra och utveckla sig med ett tillvägagångssätt som är virtuellt, prisvärt, skalbart och snabbt. Tillvägagångssättet förändrade marknaden för coaching från att främst ha varit inriktat mot seniora ledare, till ett praktiskt verktyg för strategiimplementering i organisationen som helhet. Företagets banbrytande forsknings- och databaserade tillvägagångssätt gör det möjligt att genomföra snabbare förändringar i större skala.

 

Coach in a Box konsoliderade intäkter uppgick till cirka 9 MGBP under det senaste räkenskapsåret, vilket slutade den 30 juni 2017, med en rörelsemarginal (EBIT) om 15 procent. Företaget har under de senaste fem åren vuxit med drygt 25 procent i genomsnitt per år. Företaget är baserat i Storbritannien och sysselsätter 70 personer vid fem kontor, bland annat i Chicago, Sydney och Singapore. Företaget verkar tillsammans med 200 licensierade frilansande ledarskapskonsulter från 37 länder verksamma på 27 språk.


"Vi är verkligen glada att välkomna Coach in a Box till BTS. Som föregångare och global ledare inom skalbar coaching uppnår de imponerande resultat för sina kunder. Våra kombinerade tjänster kommer att göra oss till en starkare partner på marknaden och påskynda vår tillväxt,” säger Henrik Ekelund, grundare och koncernchef för BTS.

 

Grundarna och delägarna Sue Stokely, Jerry Connor och Lee Sears har accepterat att stanna kvar i minst tre år för att delta i och driva den fortsatta tillväxten.

 

"Vi är glada över att ansluta oss till BTS-familjen och starkt övertygade om att detta strategiska steg kommer att hjälpa oss att nå våra övergripande mål snabbare. Genom att förena det bästa av våra båda företag kommer vi att kunna erbjuda marknaden något unikt, inklusive mätbara effekter och viktiga resultat för våra kunder”, säger Sue Stokely.

 

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 500 medarbetare vid 35 kontor på sex kontinenter. BTS fokuserar på organisationer som ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat.


BTS förvärvsstrategi syftar till att skapa en bredare bas för organisk tillväxt och samtidigt aktivt konsolidera en mycket fragmenterad marknad. Förvärven syftar också till att leverera nyskapande tjänster baserade på nästa generations digitala teknik till nya och existerande kunder.

 

IMAP var säljarnas rådgivare genom hela processen.

Experter som arbetade med transaktionen