Rådgav vid köp av företaget

IT, Teknologi & Media

TagMaster AB

Utveckling och försäljning av identifieringssystem Sweden

Förvärvade majoritet av aktierna

Magsys

Distributör inom intelligenta transportsystem France

IMAP rådgiver svenska TagMaster vid förvärv av Magsys i Frankrike

Magsys etablerades 2003 och är en av de ledande värdeadderande distributörerna inom ITS (Intelligenta Transport System) i Frankrike med en stark position inom fordonsidentifiering, restidsinformation och inom ”on-street” parkeringsövervakning. Magsys säljer till både de centrala och regionala franska vägmyndigheterna till städerna samt till vägtullsystem.

 


”-Tagmaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Magsys bli en starkare leverantör inom Traffic Solutions i Frankrike och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City-lösningar. Synergierna mellan Magsys, CA Traffic och CitySync är tydliga och med den kombinerade kompetensen så har vi goda möjligheter att bli en nyckelspelare på den snabbt växande ITS marknaden i Frankrike. Vi avser bygga vidare på CA Traffics tekniska kunnande inom trafikövervakningsprodukter och distribuera dessa via Magsys väletablerade marknadskanaler”, säger Jonas Svensson, VD, Tagmaster

 


Jean-Marc Coutellier, VD för Magsys förefaller lika positiv till affären:

”-Vi gläds åt att bli en del av den växande Tagmaster gruppen och vi välkomnar den styrka som sammanslagningen kommer att ge till de bägge varumärkena och de synergier som uppenbarar sig med de övriga Tagmaster-företagen”, kommenterar han.

 


TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm.

 


IMAP var köparens rådgivare genom hela processen.

Experter som arbetade med transaktionen