Rådgav vid försäljning av företaget

Livsmedel & Dryck

Huitai Investment Group Co., Ltd.

Industrikonglomerat Kina

Förvärvade 100% av aktierna

Bröderna Hanssons i Göteborg Export AB

Förädling av fisk och skaldjur Sverige

Bröderna Hanssons, med anor från 1880, förvärvas av kinesiska Huitai Investment

Bröderna Hanssons affärsidé är att producera, förädla och marknadsföra färska fisk- och skaldjursprodukter nära slutanvändaren med kvalitet, flexibilitet och service i fokus. Idag är Bröderna Hanssons marknadssegment indelade i Butik, Storkök, Export och Grossist/Industri. Hanssons skall, genom utveckling av produkter, tjänster, utbildningar och enkla koncept, verka för en positiv utveckling av fiskbranschen i allmänhet och konsumtion av färsk fisk och färska skaldjur i synnerhet.

 

Från 2010 och fram till idag har Bröderna Hanssons mer än dubblat sin omsättning och omsätter idag över 450 miljoner kronor. Bolaget har under dessa år haft ett starkt fokus på tillväxt och aktivt arbetat mot de stora livsmedelskedjorna där bolaget idag är en stor och viktig leverantör. Bolaget är beläget i fiskhamnen i Göteborg och har cirka 60 anställda.

 

Köparen är kinesiska Huitai Investment Group, en stor bolagsgrupp som bland annat arbetar med saltproduktion i omfattande skala men som också har stor produktion inom fiskmat samt räkodlingar. Gruppen har över 3 000 anställda, omsätter över 200 miljoner euro och Bröderna Hanssons är den första investeringen utanför Kina, ett första steg mot en omfattande internationell expansion och ökad satsning inom fisk och skaldjur.

 

– Detta är något positivt för Bröderna Hanssons och fiskhamnen. Det som kommer att ske framöver är att Huitai vill skala upp vår verksamhet och bland annat exportera till Kina. De vill säkerställa råvaran till Kina, och det handlar mycket om att hitta rätt leverantör till rätt saker. Detta kommer att innebära ett antal nyanställningar framöver, säger Håkan Wing, VD för Bröderna Hanssons.

 

- Bröderna Hanssons är ett av de äldsta och mest välkända bolagen inom sin bransch i Sverige. Vi är glada att vi kunnat hitta en ny långsiktig ägare till bolaget som borgar för att de ska kunna vara fortsatt framgångsrika på den svenska marknaden. Vi tror också att köparen Huitai kan öppna upp spännande tillväxtmöjligheter även på den internationella marknaden, säger Andreas Anderberg, IMAP.

 

IMAP var säljarnas rådgivare genom hela processen.