Rådgav vid försäljning av företaget

IT, Teknologi & Media

B3 Consulting Group AB

Konsultföretag inom IT & Management Sweden

Förvärvade majoritet av aktierna

Thirdbase AB

IT-konsultbolag Sweden

Förvärvet stärker B3ITs erbjudande, framför allt i Öresundsregionen, inom systemutveckling, systemarkitektur och testledning

Third Base är ett konsultbolag som erbjuder specialistkompetens inom systemutveckling med extra tyngd på Java och mobilitet, systemarkitektur och testledning. Third Base grundades 2011 och har huvudkontor i Malmö. 2016 och 2017 tilldelades Third Base utmärkelsen DI Gasell. Third Base har 34 medarbetare och omsätter cirka 35 miljoner kronor.

Third Base har närvaro inom flera branscher där den dominerande är detaljhandelsbranschen, med kunder som bland andra Ikea, Spotify, SEB och en stor amerikansk kund. Förvärvet stärker B3ITs erbjudande, framför allt i Öresundsregionen, inom systemutveckling, systemarkitektur och testledning.

Third Base är ett välskött specialistbolag, med god tillväxtpotential och bra ledning. Vi är därför väldigt glada att med detta kunna välkomna ytterligare 34 erfarna medarbetare med specialistkompetens inom Java och mobilitet, samtidigt som vi stärker vår närvaro i Öresundsregionen, säger B3ITs VD och koncernchef Sven Uthorn.

Vi ser fram emot att utveckla Third Base vidare, tillsammans med B3IT, säger Stefan Lind, VD Third Base. Som del av det större sammanhanget, räknar vi med att kunna växa snabbare, ge våra medarbetare fler uppdragsmöjligheter, våra kunder ett starkare erbjudande samt ta oss an större uppgifter ute hos kunderna.

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT hade över 490 medarbetare i december 2017. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sandviken, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm.

Third Base har haft en fantastisk tillväxtresa sedan bolaget grundades 2011. Detta tillsammans med deras specialistkompetens och starka kunderbjudande gjorde att vi hade ett stort intresse under processens gång. I B3IT får Third Base en ny ägare där båda bolagen verkligen kan dra nytta av varandras kompetens och nu kunna erbjuda sina kunder ett ännu starkare erbjudande, säger Tim Persson, IMAP.

IMAP var rådgivare åt Third Base genom hela försäljningsprocessen.