Rådgav vid köp av företaget

IT, Teknologi & Media

Ibcos Computers Ltd.

Mjukvaruleverantör United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Förvärvade 100% av aktierna

Eurocon MOPSsys AB

Mjukvara för pappers- och massaindustrin Sweden

Constellation Software genomför ytterligare ett förvärv i Sverige och stärker sitt erbjudande mot pappers- och massaindustrin

MOPSsys utvecklar och levererar informations- och kvalitetssystem för massa- och pappersindustrin som ger användarna information i realtid och optimeringsfunktioner som behövs för att sänka kostnaderna, förbättra kvaliteten och övervaka miljösituationen. För att åstadkomma detta har Eurocon MOPSsys utvecklat ett 40-tal MOPS-applikationer specifikt för massa- och pappersindustrins beslutsprocesser. MOPS finns idag installerat på ett hundratal massa- och pappersfabriker i 18 länder i såväl Europa, Nordamerika, Australien och Asien där det ingår som en strategisk del av fabrikernas produktions- och kvalitetsstyrning.

 

Constellation Software äger redan sedan tidigare Majiq som de förvärvade av Tieto 2010. Majiq är ett mjukvaruföretag med fokus på försäljnings- och tillverkningsprocesser inom pappers- och massaindustrin i Nordamerika men bolaget är också aktivt på ett flertal internationella marknader.

 

Constellation Software är ett internationellt it-företag noterade på Toronto Stock Exchange. Bolaget är en ledande leverantör av marknadsledande mjukvarulösningar och tillhörande tjänster till ett antal branscher både till den publika och privata sektorn. Bolaget förvärvar, förvaltar och bygger vertikala mjukvaruföretag som tillhandahåller verksamhetskritiska mjukvarulösningar för att möta kundernas specifika behov i respektive bransch.

 

Förvärvet görs genom Constellations division Perseus Group, där bland annat Ibcos och Majiq ingår. 

Experter som arbetade med transaktionen