Rådgav vid försäljning av företaget

Industri

Volati AB

Industrigrupp Sweden

Förvärvade 100% av aktierna

Stenentreprenader i Hessleholm AB

Entreprenad inom natursten Sweden

IMAP rådgivare till säljarna när Volati gör tilläggsförvärv inom affärsområde Industri och förvärvar Stenentreprenader i Hessleholm

 

Volati har förvärvat samtliga aktier i Stenentreprenader i Hessleholm AB. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde Industri och Volatis affärsenhet S:t Eriks.

 

Stenentreprenader är en av de större naturstensentreprenörerna i Sverige. De är specialiserade på både leverans och montering av natursten för fasader, golv och fönsterbänkar. Kunderna utgörs främst av mellanstora och stora byggentreprenörer. Projekten omfattar i huvudsak offentliga byggnader. Bolaget, med huvudkontor i Hässleholm, hade en nettoomsättning om 104 Mkr och en EBITDA om 14 Mkr för 2018.

 

”Stenentreprenader kompletterar S:t Eriks nuvarande erbjudande av naturstensprodukter väldigt väl. Förutom en generell förstärkning av marknadspositionen och erbjudandet kan Stenentreprenader dessutom genomföra montering och golvsättning av den natursten som levereras av S:t Eriks. Det är en affär som tidigare lagts ut på entreprenad”, säger Nicklas Margård som är chef för affärsområde Industri och ansvarig för förvärvet. 

 

"Jag är mycket glad att få S:t Eriks som ny ägare. Det är en stark och långsiktig industriell ägare som kan stötta Stenentreprenaders tillväxt både vad gäller nya produkter som nya marknader. Vi kommer fortsätta utveckla verksamheten med fokus på att utföra rikstäckande naturstensentreprenader och leveranser med hög kvalitet och leveransprecision" säger Per Jansson VD för Stenentreprenader.

 

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor.

 

IMAP var säljarens rådgivare under hela processen.