Rådgav vid försäljning av företaget

Företagstjänster

PHM Group Oy

Företagsgrupp inom fastighetsförvaltning Finland

Förvärvade 100% av aktierna

Crendo Fastighetsförvaltning AB

Fastighetsförvaltning Sverige

IMAP har agerat rådgivare åt Polaris Private Equity då deras portföljbolag SSG Group avyttrar Crendo Fastighetsförvaltning

Crendo Fastighetsförvaltning erbjuder fastighetsägare och deras kunder en komplett organisation inom fastighetsförvaltning. Hos Crendo kan kunder få hjälp med allt från enklare uppdrag till totalförvaltning. De erbjuder också tjänster inom projektledning, projektutveckling och energi/energioptimering. Verksamheten bedrivs på fyra orter; Halmstad, Linköping, Helsingborg och Växjö och kunderna är allt från rikstäckande fastighetsbolag, lokala fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i landet.

 

SSG förvärvades av den nordiska PE-fonden Polaris 2019 och i samband med denna transaktion fattades beslutet att Crendo inte längre utgjorde kärnverksamheten och skulle ha en bättre utveckling under ett annat ägarskap. IMAP fick i uppdrag att finna en ny ägare som kan fortsätta utvecklingen av bolaget. Processen drevs under våren och sommaren 2020 och i september kunde så affären slutföras med PHM Group.

 

PHM Group är en nordisk koncern med inriktning på heltäckande fastighetsservice och fastighetsunderhåll. Gruppen består av starka lokala dotterbolag med lokal kännedom och lång branscherfarenhet. PHM Group ägs av norska riskkapitalbolaget Norvestor samt finska riskkapitalbolaget Intera.

Experter som arbetade med transaktionen