RÅDGAV VID FÖRSÄLJNING AV FÖRETAGET

Hälso- & sjukvård

MedCap

Investeringsbolag inom Life Science Sverige

Förvärvade 100% av aktierna

Somna AB

Tillverkare av tyngdtäcken Sverige

MedCap har, genom dotterbolaget Abilia, förvärvat Somna, en tillverkare av hjälpmedelsprodukter

MedCap (publ) har, genom dotterbolaget Abilia Sverige Holding AB (”Abilia”), tecknat avtal om att förvärva bolaget Somna AB (”Somna”). För Abilia, som har en ledande position i Norden inom kognitiva hjälpmedel, har transaktionen ett stort strategiskt värde då den stärker och breddar den redan starka produktportföljen.

 

Somna har under de senaste tio åren etablerat sig som den ledande leverantören av medicintekniskt godkända tyngdtäcken till primärt svenska användare och har en dryg tredjedel av den svenska marknaden för medicinteknisk godkända tyngdtäcken. Somna har i över tio utvecklat och tillverkat tyngdprodukter och är mest kända för sin hjälpmedelsprodukt Kedjetäcke®. Täcket är tillverkat i Sverige, är flamsäkert och framtaget utifrån vetenskapliga studier. Kedjetäcke® har varit ett förskrivet hjälpmedel inom hälso- och sjukvården i snart tio år. Somna är som enda tyngdtäcke godkänt som hjälpmedel i Norge med förskrivningsrätt genom specialistläkare.

 

Abilia, som har en ledande position i Norden inom kognitiva hjälpmedel, har transaktionen ett stort strategiskt värde då den stärker och breddar den redan starka produktportföljen.

 

”En stor del av våra brukargrupper känner ofta stress och har svårt att komma till ro. Därför passar Somnas produkter mycket bra in i vårt erbjudande. Somnas tyngdtäcken är medicintekniskt godkända, håller mycket hög kvalitet och har bevisad effekt vilket stämmer väl överens med Abilias höga krav på kvalitet och säkerställd klinisk effekt”, säger Tove Christiansson, VD på Abilia.

 

Somnas VD Anette Laurell är mycket nöjd med Abilia som ny ägare. ”Abilia är en väl etablerad aktör med större närvaro på den svenska marknaden och är även väl etablerad i Norge. Detta gör att Somnas tyngdprodukter blir tillgängliga för många fler brukare”, säger Anette Laurell.

 

Abilia är marknadsledande inom kognitiva hjälpmedel och har i över 40 år utvecklat produkter som ger människor möjlighet att öka sin självständighet, bli mer delaktiga i samhället och leva ett rikare liv. Hjälpmedlen har tagits fram i nära samarbete med forskare, branschexperter och brukare.

 

Somna har i drygt tio år utvecklat och tillverkat hjälpmedelsprodukter utifrån vetenskapliga studier och teorin Sensory Integration (SI) om tyngdens och tryckets lugnande inverkan. 

 

”Förvärvet av Somna ligger helt i linje med ambitionen att komplettera Abilias redan starka produktportfölj inom kognitiva hjälpmedel och passar mycket väl in i Abilias kunderbjudande i Norden. Genom Abilias starka nordiska säljorganisation förväntar vi oss goda möjligheter till fortsatt tillväxt av kategorin tyngdtäcken och vi ser att det finns stora synergier att hämta hem i integrationen av Somna in i Abilia.”, säger Karl Tobieson VD MedCap AB.

 

Abilia har kontor i Sverige, Norge, och Storbritannien samt exporterar till ytterligare 20 länder. Abilia omsätter idag drygt 200 miljoner kronor och ägs av MedCap, en nordisk aktör som investerar i etablerade bolag inom Life Science med betydande utvecklingspotential. MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm och gruppen omsätter drygt 700 miljoner kronor.

 

IMAP var säljarens rådgivare genom hela processen.