RÅDGAV VID FÖRSÄLJNING AV FÖRETAGET

Råvaror, kemikalier & gruvdrift

Kafrit Industries Ltd

Producent av masterbatcher Israel

Förvärvade 100% av aktierna

Addvanze AB

Producent av masterbatcher Sverige

IMAP rådgivare till Addvanze AB, en tillverkare av masterbatch, vid försäljning till israeliska Kafrit Industries Ltd

Addvanze grundades 2010 i Helsingborg av Åke och Agneta Berg. Affärsidén har från start varit att utveckla, producera och sälja högkvalitativ masterbatch. Addvanze förser kunder runt om i Europa med miljövänliga och kostnadseffektiva produkter skräddarsydda utefter deras unika krav. Kunderna är bland annat tillverkare av livsmedelsförpackningar, hygienprodukter och produkter för materialhantering. Under 2020 uppgick bolagets omsättning till cirka 85 miljoner kronor med god lönsamhet.

 

Köparen är börsnoterade Kafrit Industries, en ledande producent av masterbatch och compounds med produktionsanläggningar i Israel, Tyskland, Kina, Kanada, USA och nu även i Sverige. Gruppen omsätter cirka 2,5 miljarder kronor och har cirka 500 anställda. Förvärvet av Addvanze utökar Kafrits fotfäste i Europa och stärker sin verksamhet inom färgmasterbatch.

 

Marcus Rex, IMAP, kommentarer: ”Det har varit en väldigt spännande process, med internationell prägel, mitt under en pågående pandemi. Det känns otroligt roligt att kunna genomföra en internationell transaktion under rådande omständigheter. Det har ställt höga krav på alla inblandade parter och krävt en flexibilitet utöver det vanliga. Vi ser fram emot att följa Addvanzes fortsatta framgångar som en del av Kafrit Industries.”

 

IMAP var säljarnas rådgivare genom hela försäljningsprocessen.