RÅDGAV VID FÖRSÄLJNING AV FÖRETAGET

Industri

Axel Johnson International AB

Industrigrupp Sverige

Förvärvade 100% av aktierna

MIAS Group

Tillverkare och återförsäljare av filter & hydrauliska cylindrar Sverige

Axel Johnson International utökar erbjudandet inom drivlinelösningar på den svenska marknaden

Affärsområdet Driveline Solutions stärker sin position inom filter och hydrauliska cylindrar genom förvärvet av MIAS Group AB.

 

– Förvärvet av MIAS Group är i linje med vår strategi att växa inom produkter och tjänster som kompletterar vårt befintliga erbjudande inom mobila, marina och industriella drivlinelösningar. MIAS Group är ett välskött och lönsamt bolag som bidrar till att stärka vår position inom filter på den svenska marknaden, säger Jan Brattberg, Managing Director, Driveline Solutions.

 

MIAS Group har varit verksamt sedan 2005 med säte i Ängelholm och består av två dotterbolag: MIAS Filter AB, återförsäljare av filter, och MIAS Cylinderfabrik AB, tillverkare och återförsäljare av hydrauliska cylindrar. MIAS Filter tillhandahåller ett komplett utbud av filter för industriell, mobil och stationär utrustning. MIAS Cylinderfabrik har ett konkurrenskraftigt erbjudande inom hydrauliska cylindrar av god kvalitet med egen tillverkning för mindre serier, vilket gör det möjligt att erbjuda korta leveranstider samt utveckla prototyper i nära samarbete med kunderna. 

 

För MIAS Group innebär förvärvet en möjlighet att fortsätta sin tillväxtresa tillsammans med Driveline Solutions och Axel Johnson International:   

 

– Vi är glada att bli en del av Axel Johnson International och ser fram emot att ta nästa steg i utvecklingen av MIAS Group. Vi värdesätter inträdet av en aktiv ägare med starkt värdebaserat ledarskap och med en företagskultur i samklang med vår, säger Stefan Nilsson, grundare och VD på MIAS Group.

 

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av 150 bolag i 30 länder. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions and Transport Solutions. Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen. 

 

IMAP var säljarnas rådgivare genom hela processen.