RÅDGAV VID FÖRSÄLJNING AV FÖRETAGET

Byggnadsmaterial & tjänster

Vestum AB

Investeringskoncern Sverige

Förvärvade majoritet av aktierna

GGAL Group AB

Företagsgrupp inom glas- & fasadpartier Sverige

IMAP rådgivare till GGAL Group vid deras försäljning till Vestum AB (publ)

GGAL är en ledande koncern bestående av tre varumärken och fyra dotterbolag, VPP System, Vetri och Alufasad Nordic, som levererar innovativa aluminium- och glaslösningar till bostads- och entreprenadmarknaden i Sverige. GGAL:s kunder är indelade i fem segment: återförsäljare, småhustillverkare, glasmästerier, byggbolag och privatkunder. I GGAL:s erbjudande ingår uterum samt glaspartier av alla former - allt från oisolerade partier med enkelglas till fullt isolerade vinterträdgårdar och fasadpartier. GGAL omsatte under 2020 cirka 150 miljoner kronor med ett resultat över 23 miljoner kronor. GGAL har 59 anställda och har sitt huvudkontor i Vetlanda.

 

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

 

IMAP rådgav ägarna till GGAL genom hela försäljningsprocessen.