RÅDGAV VID FÖRSÄLJNING AV FÖRETAGET

Infrastruktur

Svevia AB

Väg- och anläggningsföretag Sverige

Förvärvade 100% av aktierna

Asfaltbolaget Sverige AB

Väg- och anläggningsföretag Sverige

Svevia förvärvar Asfaltbolaget, en komplett mark- och anläggningsentreprenör

Svevia expanderar sin industri- och anläggningsverksamhet genom förvärv av Asfaltbolaget Sverige AB.

 

– Jag är mycket glad över att vi har förvärvat Asfaltbolaget. Bolaget passar väl in i Svevias värdekedja och ger oss möjlighet att expandera vår industri- och anläggningsverksamhet i södra Sverige. Genom förvärvet får vi tillgång till en strategiskt viktig bergtäkt samt nya kunder och marknader, säger Tomas Johansson chef division Industri, Svevia AB.

 

Asfaltbolaget Sverige AB är en komplett mark- och anläggningsentreprenör och utför asfaltering, markberedning och grävning för kabel, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Bolaget har sitt huvudkontor i Karlskrona med etableringar i Växjö och Kalmar. Asfaltbolaget omsatte cirka 360 miljoner kronor vid sitt senaste bokslut.

 

– Jag känner mig mycket nöjd över att Asfaltbolaget införlivas i Svevia, en stark ägare med tydliga ambitioner att fortsätta utvecklingen av verksamheten. Svevia är ett framåtriktat och expansivt företag och ger Asfaltbolaget möjlighet att växa i närliggande geografier som exempelvis Skåne där Svevia är etablerad. En annan fördel är Svevias stabila och långsiktiga ägare vilket skapar trygghet för våra medarbetares fortsatta utveckling och anställning, säger Åke Svensson, vd och delägare, Asfaltbolaget Sverige AB.

 

Svevia är Sveriges största bolag inom drift- och underhåll och ett av Sveriges största väg- och anläggningsföretag med cirka 1 900 anställda på över 100 platser och en omsättning på cirka 8,1 miljarder kronor (år 2020).

 

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

 

IMAP var säljarnas rådgivare.

Experter som arbetade med transaktionen